VERGOEDINGEN

Ziektekostenverzekeraars hebben de kosten en vergoedingen van een tandprotheticus in hun pakket opgenomen.

Wij hebben met bijna alle grote zorgverzekeraars een contract wat inhoudt dat uw nota rechtstreeks wordt doorgezonden aan de zorgverzekeraars.

– De kosten voor een gebitsprothese worden voor 75% vanuit de basisverzekering vergoed. Bent u aanvullend verzekerd   dan zal de gebitsprothese geheel of gedeeltelijk worden vergoed.
– De gehele behandeling ten behoeve van een gebitsprothese op implantaten (de kosten voor het plaatsen van   implantaten door een implantoloog als ook de gebitsprothese die door  de tandprotheticus wordt vervaardigd ) wordt als de machtigingsaanvraag door de zorgverzekeraars wordt goedgekeurd, vergoed op een eigen bijdrage van € 250,00 na.
– Reparaties van de volledige gebitsprothese worden vanuit de basisverzekering 100% vergoed.
– Het opvullen van de volledige gebitsprothese wordt vanuit de basisverzekering 100% vergoed.
Voor de vergoedingen ten behoeve van plaat- en frameprothesen verwijzen wij u naar uw verzekeringspolis. De vergoedingen hiervoor wijken namelijk af ten opzichte van de volledige gebitsprotheses en zijn afhankelijk van de door u gekozen pakketvergoedingen binnen uw verzekeringspolis.
Vergoeding

TPP Kaandorp organisatie van nederlandse tandprothetici

TPP Kaandorp organisatie van nederlandse tandprothetici